2010. július 18., vasárnap

Ha már a gondban

Ha már a gondban
ritkán találtam
a társam,
de kineveztek mindig
hibásnak,

valami érdemet
szerezni szerettem volna,
magamnak persze,
ki másnak,

hogy vizslatva vizsgálják
koponyámat, kik véletlen
kiásnak,

valami érdemet,
szerezni szerettem volna,
mielőtt fogaim sorra
kivásnak,
s nem dőlök neki
leborult fővel a léha
ivásnak,

valami érdemet
szerezni szerettem volna,
hogy a holnapra 
kilássak,

valami érdemet
szerezni szerettem volna.

Bárcsak
valaki el tudná hitetni velem,
nem lengnek hiába lobogva
a hársak.


2010. július 16., péntek

Bolond

Egy rokonom nem volt ép.
Az egyszerűség kedvéért
úgy hívták, bolond.
Nem figyelt arra senki,
néha miket mond.

Minden ember egy világ,
egyszersmind más világ is.
Éghet ezer gyertya,
mindenik másképpen világít.


2010. július 14., szerda

Mi öröme ?

Türelmetlen, mohó,
hát az vagyok:
mivégre fönt
a csillagok ?
A túlvilágot lesem,
de nem jön hír semmi sem,
az Urat kérdem,
ha számítása volt velem,
azért teremtett,
mért ó,
hogy nem terem tett,
általam, mely hozzá
méltó,

ráadásul
mi öröme abban,
ha meghalok?


2010. július 12., hétfő

A költő azt hiszi,

holnap 
nem szállanak föl a fecskék,
ha előbb ő versbe nem önti,
bizony a madarak
időnkint
föl szoktak szállani. 

2010. július 4., vasárnap


Magatartásom miatt

Attól van,
ha lassan minden kicsúszik
alólam,
magatartásom miatt,
mi mástól lenne,
a világ tökéletes,
agyon nem ütne senki
egy árva verébfiat,
kinek is telne
öröme benne,
attól van,
ha túl sok eső esik és barmok bőgnek
az ólban,
magatartásom miatt
oly nagy a hőség,
ha nyár van és hideg,
amikor eljön a tél,
attól van,
magatartásom miatt
halak fordulnak föl
a tóban
és fényes napsütést a fürge gyík
magának már nem remél,
attól van,
magatartásom miatt
bújt el a Hold, nem világít
az éjben, mint illene,
attól van,
magatartásom miatt
fakóbb a nyíló virág itt,
s amikor ősz sétál ki a nyárból
önfeledten, orra bukik
a hóban,
ha nem figyelmeztetem,
attól van,
magatartásom miatt
nem érik be a szőlő szeme,
csak szárad a gerezden,
csupa csalán, ahol én járok,
úgy látszik, ez létem eleme,
attól van,
hogy kerülnek rég a puha percek,
maholnap
minden kicsúszik
alólam,
magatartásom miatt,
attól van,
hányszor énekelte már nekem
szőrmentén szárnyaló
sok díszes kanári, boldog herceg,
attól van,
magatartásom miatt,
hát jól van,
ha csupán
attól van.


2010. július 1., csütörtök

Kosztolányi

Ma jó napom volt. Írtam négy oldalt. Aztán eszembe jutott Kosztolányi. És kihúztam két oldalt. Jobb lett az írásom. Sokkal jobb. Aztán kihúztam ismét egy oldalt. Még jobb lett az írásom. S hogy még jobb legyen, sorra húztam ki a mondatokat.
Megnéztem, mit ír Kosztolányi az írás rövidségéről. Hogy valami mégis maradjon az írásomból, ha már dolgoztam. Azt írja a mondatok kihúzásáról : „ Bizonyos írásokat csak így lehet kijavítani. Ilyenkor legfeljebb az író nevét szabad meghagynod. Ezt esetleg ki is lehet nyomtatni, vastag betűkkel, a munka nélkül, jeléül annak, hogy az illető csak szereplésre tart számot. Olyan vágy ez, melyet nem teljesíteni udvariatlanság.”
Igaza van ! Csupán szereplésre tartottam számot.
Ma jó napom volt. Írtam négy oldalt. Maradt ennyi : Elekes Ferenc.
Köszönöm néked, Kosztolányi !