2012. november 26., hétfő

Arról, hogy mi
Az élet értelme


Az még csak hagyján,
születünk, oá, oá!

De egy életen át csodálkozunk
Isten haragján,

hogy mindig hozni, vinni kell
valamit valahová!
2012. november 11., vasárnap

Szentek

Elekes Károly felvétele


Nem tudhatom,
milyenek a szentek.
Azt sem, hogy egyáltalán
vannak-e szentek.

De ha vannak,
s csak ülnek otthon,
ki sem néznek az ablakon
úgy, időnkint,
hogy lám, mégis, milyen
az idő kint,
akkor bizony
nem igazi szentek.

Az igazi szentek
főznek, mosnak,
fát vágnak, ha kell,
kenyeret sütnek,
ha a tészta kel,
megtelik a ház villogó villák,
kések, kanalak fényeivel.


2012. október 11., csütörtök

Kulturált lélekKoncertre jár,

lelke csupa jóság,
nem gyűlöl senkit,
csak régi adósát.
Nincs gondja, mi földi,
hacsak nem e lenti:
hogy tudna télire
két disznót leölni.


2012. augusztus 20., hétfő

Kocsmai szomszédom
Láttam rajta, költő.
Arca borostás,
szeme szomorú.

Míg tartott pénze,
itala bor volt,
kenyere ború.

2012. június 24., vasárnapAz Úr kívánsága

    (Istenes dolgok)

Adjatok egy fix pontot,
s én nem mozdítom ki
sarkából a világot,
bőgjenek tovább a barmok,
ti legyetek boldogok,
ameddig éppen akartok.

Adjatok egy fix pontot,
parányit csak, ne legyen
gondom az egészre:
a mennyország romban,
későn vettem észre,  
elaggott koromban.

Adjatok egy fix pontot
odalent, hol por van,
ülnék köztetek szépen
egy kopott kerti székben,
nézném leányok lépteit
illatos kaporban.


2012. június 7., csütörtök


Karácsony János festményeIstenes dolgok

Uram,
Te nagy vagy,
nagy és erős!
Engedd, hogy megkérdezzem,
milyen az időjárás odafönt,
mert itt bizony
Szeles, esős.

És mondd, működik-e még
a mindenhatóság,
mert itt bizony
sok a mindenható,
maholnap azt sem tudja senki,
kié a föld és kié a jószág.

Uram,
Te nagy vagy,
nagy és erős!
Engedd, hogy emlékeztesselek,
rég volt a teremtés,
miképpen raktad össze a mindenséget,
nem is csoda, ha kiment
a fejedből.

Arról volt szó az elején,
hajunk  szála sem
görbülhet meg tudtod nélkül,
most világok törnek darabokra,
s te nem figyelsz oda,
ezt népek mondják, nem csak én.

Uram,
Te nagy vagy,
nagy és erős!
Elismerem, időnkint
meglátogatsz minket,
dörgéssel, villámlással,
hogy féljünk Téged,
szövetséget
ne kössünk senkivel.

Uram,
Te nagy vagy,
nagy és erős!
Engedd, hogy beleszóljak
dolgaidba szelíden:

új megváltás ideje jött,
szólhatnál néha szebben,
sok gyönyörű dal
keringhet odafönt,
ki tudja hány hektár lehet
az a Világegyetem?

Küldhetnél egy dallamot,
amit egy vásott suhanc
mobiljára
csengőhangnak felvegyen.

2012. április 8., vasárnapSzertartás

 ( Az író temetése)


Feketén megvillant
sok fontos ember,
lehajtott fővel, szomorún,
midőn egy pántlikát
rakosgatott
a gyászra megfont koszorún.
Könnyű volt látni át
a hamisság résein :
úgy tettek,
mintha csak ők tudnák,
mi szép, s mik azok a
rút tettek,
amiket ők el nem követtek,
mulattak aztán
az esemény után,
ó, persze, okosan,
felejtve, hogy csupán
a dob, s harang különb
talán, ha hangosabb.


2012. január 15., vasárnap

Bolond világ

Ne hagyd,
hogy így menjek el,
falak mellett járva,
mint gyáva, ki
mást nem érdemel,
ne hagyd,
hogy rámdudáljon
a város butája,
ha vernek,
vezess el,
nem tudnék visszaütni
e verssel,
látod a fényes pofákat,
egyik leg,
a másik legebb,
övék a világ,
a fésült öleb,
ne hagyd,
hogy így menjek el,
mikor se cél, se eszme,
csak megúnt utak,
ködökbe veszve,
ne hagyd,
hogy így menjek el,
sajnállak téged is,
kit nyomott a gond
miattam,
s nem róttad föl, semmiség,
mit adtam,
most bánhatod,
hogy nem vagy bolond,
s azt kérdezed, mint rég,
merre indulok,
s az útra mi kell,
ne hagyd,
hogy így menjek el.